Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT
chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán, kế toán, thuế
tư vấn.

Cung cấp cho khách hàng những dịch vụ chuyên nghiệp với chất lượng và giá trị gia tăng cao nhất với chi phí hợp lý

Xem chi tiết

Công ty Kiểm Toán THT
đã cung cấp cho hơn 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đội ngũ nhân viên THT là những người có chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm thực tiễn.

Xem chi tiết

Dịch vụ tại THT:
Dịch vụ kiểm toán - Dịch vụ kế toán
Dịch vụ về thuế - Dịch vụ tư vấn

Chất lượng dịch vụ do THT cung cấp cho khách hàng chính là nền tảng cho giá trị của THT

Xem chi tiết

THT cung cấp dịch vụ cho
Công ty cổ phần, công ty tnhh, có vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông hoặc Công ty vào top Iso, Công ty muốn lên sàn chứng khoán và đã lên sàn.

Xem chi tiết

Giới thiệu

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT là một trong những công ty kiểm toán tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán, kế toán, thuế, tư vấn... cho tất cả các khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam

Chúng Tôi Biết Công Việc Của Chúng Tôi

Để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ một cách thỏa đáng, chúng tôi sẽ áp dụng phương pháp kiểm toán gồm những nội dung chính như sau:

Tìm hiểu Công ty và môi trường hoạt động bao gồm cả tìm hiểu kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán và thực hiện trao đổi với Ban Giám đốc Công ty;

Đánh giá các chính sách kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính;

Cơ sở thực hiện công việc kiểm toán dựa theo những quy định của Nhà Nước Việt Nam về chế độ kế toán và kiểm toán, phù hợp với các Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam, các chuẩn mực Kiểm Toán Quốc Tế cùng với những thông lệ kiểm toán được nhà nước Việt Nam công nhận. Việc thực hiện kiểm toán nhằm hướng đến sự đảm bảo một cách hợp lý rằng Báo Cáo Tài Chính không có những sai sót trọng yếu;

Tổng hợp và lập Báo cáo kiểm toán dự thảo trình bày ý kiến của Kiểm toán viên về tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính được kiểm toán. Phát hành Báo cáo kiểm toán chính thức sau khi nhận được ý kiến đồng ý của Ban Giám đốc;

Thông báo kịp thời kế hoạch thực hiện công việc về thời gian, nhân sự và tiến trình kiểm toán đến Quý Công ty để hai bên cùng kết hợp giải quyết công việc một cách có hiệu quả.

Đội Ngũ Nhân Viên Chuyên Nghiệp

Đội ngũ nhân viên THT là những người có chuyên môn cao và dày dạn kinh nghiệm vì vậy chắc chắn chúng tôi sẽ là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng

Giải Pháp Hiệu Quả

Tuân thủ theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Dịch Vụ Chu Đáo

Chất lượng dịch vụ do THT cung cấp cho khách hàng chính là nền tảng cho giá trị của THT

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi THT luôn quan niệm bảo mật thông tin cho khách hàng là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Chúng Tôi Cung Cấp

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT (THT) là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về kiểm toán, kế toán, thuế và tư vấn.

Dịch vụ kiểm toán tại THT

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính và phi tài chính, sự tuân thủ pháp luật và các thông tin phục vụ cho các quyết định chiến lược thông qua các dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ có bảo đảm khác.

Các dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có bảo đảm của chúng tôi bao gồm:

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định.
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.
 • Kiểm toán hoạt động.
 • Kiểm toán tuân thủ.
 • Kiểm toán các thông tin Tài chính khác trên cơ sở thoả thuận trước.
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét thông tin Tài chính.
 • Kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận;
 • Kiểm toán Báo cáo tổng hợp các khoản phải thu; Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm xác định thu nhập chịu thuế.
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ.
 • Kiểm toán báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản...
Xem chi tiết

Dịch vụ báo cáo tài chính tại THT

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính, xem xét các phần hành kế toán...

Xem chi tiết

Dịch vụ kế toán tại THT

Công ty cung cấp đa dạng các dịch vụ về kế toán tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Các dịch vụ Công ty chúng tôi cung cấp có thể bao gồm:

 • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp
 • Rà soát, phân tích, cải tổ bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn
 • Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán
 • Rà soát, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Hướng dẫn lập chứng từ kế toán
 • Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ kế toán, hạch toán kế toán
 • Bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, cập nhật kiến thức kế toán
Xem chi tiết

Dịch vụ tư vấn thuế tại THT

Công ty cung cấp các dịch vụ truyền thống khác liên quan đến thuế như sau:

 • Kê khai và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN, thuế Thu nhập cá nhân.
 • Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT.
 • Lập hồ sơ đề nghị miễn giảm thuế TNDN.
 • Lập hồ sơ đề nghị được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế TNDN, thuế nhập khẩu trong các trường hợp được ưu đãi đầu tư.
 • Soát xét và tư vấn các chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế.
 • Tư vấn điều chỉnh giảm số thuế TNDN tạm nộp.
 • Trợ giúp giải trình, quyết toán, khiếu nại về thuế.
 • Các vấn đề khác liên quan đến thuế, hóa đơn chứng từ
Xem chi tiết

Tin tức

Tổng hợp tin tức liên quan đến kiểm toán, thuế, luật doanh nghiệp

BẢN TIN THÁNG 10/2023

BẢN TIN THÁNG 10/2023

Trường hợp địa điểm thực hiện dự án nằm trên cả địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và địa bàn không được hưởng ưu đãi thuế thì việc xác định ưu đãi thuế đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa

BẢN TIN THÁNG 9/2023

BẢN TIN THÁNG 9/2023

Trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 là hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm và không được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023.

ĐIỂM TIN SỐ 13 NĂM 2023

ĐIỂM TIN SỐ 13 NĂM 2023

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn và kê khai với thuế suất 8%, chưa đúng quy định thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Chu Trình Kiểm Toán Tuân Thủ Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam

Chu trình kiểm toán của THT giúp người sử dụng có thể quản lý cuộc kiểm toán một cách chặt chẽ, nhằm xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kiểm toán trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.

1

Kế hoạch kiểm toán

Lập kế hoạch và xác định rủi ro

2

Thực hiện kiểm toán

Lập và soát xét giấy tờ làm việc

3

Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo

Tổng hợp kết quả kiểm toán & đánh giá chất lượng

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3517 8796 | Mã số thuế: 0313854961
Web: www.thtaudit.com.vn | Email : tht@thtaudit.com.vn

© 2017 All right reserved. Development by THV