Dịch vụ

Kiểm Toán- Dịch vụ kiểm toán

Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính và phi tài chính, sự tuân thủ pháp luật và các thông tin phục vụ cho các quyết định chiến lược thông qua các dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ có bảo đảm khác.

Dịch vụ Báo Cáo Tài Chính

Công ty cung cấp dịch vụ tổng hợp và lập báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị, soát xét báo cáo tài chính, xem xét các phần hành kế toán...

Dịch Vụ Kế Toán

Công ty cung cấp đa dạng dịch vụ kế toán và các dịch vụ về kế toán tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Tư Vấn Thuế

Công ty kiểm toán THT cung cấp các dịch vụ truyền thống khác liên quan đến thuế như sau:

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3517 8796 | Mã số thuế: 0313854961
Web: www.thtaudit.com.vn | Email : tht@thtaudit.com.vn

© 2017 All right reserved. Development by THV