1. Trích công văn 18138/CTBDU của Cục thuế Bình Dương ngày 07/08/2023 hướng dẫn về xử lý khi cá nhân có hai mã số thuế thu nhập cá nhân.
Trường hợp người lao động có hai mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp theo Chứng minh nhân dân và Căn cước công dân thì:
- Nộp hồ sơ hủy mã số thuế cấp sau (mã số thuế theo căn cước công dân) tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp mã số thuế cấp sau.
- Đồng thời cập nhật từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân đối với mã số thuế cấp trước.
Công ty kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, theo ủy quyền của người lao động theo mã số thuế cấp trước.
 
  1. Trích công văn 2820/CTBNI của Cục thuế Bắc Ninh ngày 24/07/2023 Về dịch vụ gia công có được giảm thuế suất thuế GTGT hay không.
Trường hợp Công ty có thuê dịch vụ gia công sản xuất sản phẩm nhôm thanh được xác định là không được giảm thuế giá trị gia tăng thì dịch vụ gia công sản xuất sản phẩm này cũng không được giảm thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn và kê khai với thuế suất 8%, chưa đúng quy định thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng theo quy định.
 
  1. Trích công văn 9342/CTQBNI ngày 05/09/2023 của Cục thuế Quảng Ninh.
Công ty bán hàng và đã lập hóa đơn điện tử giao cho khách hàng, khi người mua hoàn trả hàng hóa do hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nguyên nhân. Và người mua lập hóa đơn điện tử giap lại cho người bán hoặc có thể lựa chọn cách người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn đã lập. 
  1. Trích quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/04/2023 về quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.
Mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên.
Quyết định này có hiệu lực từ 01/12/2023.
 

Cần nhận đầy đủ nội dung các công văn trên, hoặc trao đổi thêm bất kỳ nội dung nào khác, quý vị có thể liên hệ tới
Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT
15 Hoàng Hoa Thám, Phường 06, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Email: tht@thtaudit.com.vn | Tel: 028 3517 8796