ĐIỂM TIN SỐ 13 NĂM 2023

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn và kê khai với thuế suất 8%, chưa đúng quy định thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh thuế suất, tiền ...

  • 3:03:27 CH

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH KIỂM TOÁN - CHI NHÁNH ĐÀ ...

Chương trình thực tập tại Kiểm toán THT - Chi nhánh Đà Nẵng năm 2023-2024

  • 9:50:50 SA

ĐIỂM TIN SỐ 12 NĂM 2023

Trường hợp Công ty xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ để tiêu dùng nội bộ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải lập hóa đơn (trừ hàng hóa luân ...

  • 10:07:32 SA

ĐIỂM TIN SỐ 11 NĂM 2023

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của độc giả có phát sinh hoạt động bán hang hóa cho doanh nghiệp chế xauats và đã mở tờ khai hảu ...

  • 9:59:07 SA

ĐIỂM TIN SỐ 10 NĂM 2023

Công ty nhập khẩu hàng hóa để bán, trong quá trình kinh doanh, có nhiều lô hàng không bán được dẫn đến cận hạn sử dụng, Công ty tiến hành tiêu hủy để ...

  • 9:31:55 SA

ĐIỂM TIN SỐ 9 NĂM 2023

Thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa thể hiện trên hóa đơn là thuế suất tương ứng với từng laoij hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế ...

  • 9:30:09 SA
Kết quả hiển thị từ 1-6 (trên 67 mục)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3517 8796 | Mã số thuế: 0313854961
Web: www.thtaudit.com.vn | Email : tht@thtaudit.com.vn

© 2017 All right reserved. Development by THV