BẢN TIN THÁNG 10/2023

Trường hợp địa điểm thực hiện dự án nằm trên cả địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và địa bàn không được hưởng ưu đãi thuế thì việc xác định ưu đãi thuế ...

  • 1:41:12 CH

BẢN TIN THÁNG 9/2023

Trường hợp Công ty có hạng mục công trình nghiệm thu tháng 6/2023 nhưng lập hóa đơn vào tháng 7/2023 là hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm và ...

  • 10:41:50 SA

ĐIỂM TIN SỐ 13 NĂM 2023

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn và kê khai với thuế suất 8%, chưa đúng quy định thì Công ty và khách hàng lập biên bản điều chỉnh thuế suất, tiền ...

  • 3:03:27 CH

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ THỰC TẬP SINH KIỂM TOÁN - CHI NHÁNH ĐÀ ...

Chương trình thực tập tại Kiểm toán THT - Chi nhánh Đà Nẵng năm 2023-2024

  • 9:50:50 SA

ĐIỂM TIN SỐ 12 NĂM 2023

Trường hợp Công ty xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ để tiêu dùng nội bộ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải lập hóa đơn (trừ hàng hóa luân ...

  • 10:07:32 SA

ĐIỂM TIN SỐ 11 NĂM 2023

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của độc giả có phát sinh hoạt động bán hang hóa cho doanh nghiệp chế xauats và đã mở tờ khai hảu ...

  • 9:59:07 SA
Kết quả hiển thị từ 1-6 (trên 69 mục)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3517 8796 | Mã số thuế: 0313854961
Web: www.thtaudit.com.vn | Email : tht@thtaudit.com.vn

© 2017 All right reserved. Development by THV