Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo về tính trung thực, hợp lý và tin cậy của những thông tin về tài chính và phi tài chính, sự tuân thủ pháp luật và các thông tin phục vụ cho các quyết định chiến lược thông qua các dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ có bảo đảm khác.
 

kiem-toan-dich-vu-kiem-toan-tht.png


Các dịch vụ kiểm toán ( dich vu kiem toan) và dịch vụ có bảo đảm của chúng tôi bao gồm:

 • Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính theo luật định.

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán dự án.

 • Dịch vụ kiểm toán hoạt động.

 • Dịch vụ kiểm toán tuân thủ.

 • Kiểm toán các thông tin Tài chính khác trên cơ sở thoả thuận trước.

 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ, soát xét thông tin Tài chính.

 • Kiểm toán bảng tính phân chia lợi nhuận;

 • Kiểm toán Báo cáo tổng hợp các khoản phải thu; Kiểm toán Báo cáo tài chính được lập theo các quy định về thuế nhằm xác định thu nhập chịu thuế.

 • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ.

 • Kiểm toán báo cáo quyết toán xây dựng cơ bản...

   

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn THT
  Địa chỉ: L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  MST: 0313951861 | Điện thoại: (08) 35 178 796 
  Website: thtaudit.com.vn | Mail: tht@thtaudit.com.vn
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn THT 
  1. Huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang
  Địa chỉ: Số 165 Đường 30/4, Khu phố 1, Thị Trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
  2. Tòa nhà GIC Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh
  Lầu 4, Tòa nhà GIC Việt Nam, Số 289 Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam