NGHỊ ĐỊNH 132/2020 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI GIAO ...

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

  • 11:43:30 SA

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2019

Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

  • 9:46:15 SA

MỨC LƯƠNG HƯU HÀNG THÁNG CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/01/2018

Theo Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2014, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện theo quy định

  • 8:21:01 SA

MỨC LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM NĂM 2020

01. Đối tượng áp dụng: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

  • 4:47:35 CH

MỨC ĐÓNG VÀ THỜI ĐIỂM ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI NƯỚC ...

Dịch vụ tư vấn thuế Công ty Kiểm toán và Tư vấn THT đưa ra các nội dung về bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động nước ngoài như sau

  • 1:47:18 CH

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC KHI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CUỐI NĂM

Thời điểm cuối năm tài chính là lúc gần đến hạn các tờ khai quyết toán thuế và báo cáo tài chính kết thúc niên độ.

  • 2:29:55 CH
Kết quả hiển thị từ 31-36 (trên 46 mục)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3517 8796 | Mã số thuế: 0313854961
Web: www.thtaudit.com.vn | Email : tht@thtaudit.com.vn

© 2017 All right reserved. Development by THV