BẢN TIN THÁNG 05/2002

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử, có cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng theo hợp đồng thì Công ty phải lập hóa đơn để giao cho người mua ...

  • 9:54:19 SA

BẢN TIN THÁNG 04/2022

Bản tin tháng 04/2022 bao gồm các nội dung như sau: hướng dẫn chi tiết về thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự ...

  • 3:22:38 CH

BẢN TIN THÁNG 03/2022

Bản tin tháng này có những mục tin quan trọng như Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực ...

  • 3:26:53 CH

BẢN TIN THÁNG 02/2022

Bản tin tháng này chủ yếu xoay quay các Nghị định về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đề ra giải pháp hỗ trợ khôi phục doanh ...

  • 2:04:33 CH

BẢN TIN THÁNG 01/2022

Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

  • 2:18:37 CH

BẢN TIN THÁNG 12/2021

Bản tin tháng 12/2021 sẽ cập nhật các Nghị định về hóa đơn, về đồng tiền và tỷ giá ghi nhận trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ

  • 4:56:29 CH
Kết quả hiển thị từ 7-12 (trên 44 mục)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >| 

Liên hệ

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THT
L11-L12 Đường số 1, Khu dân cư Miếu Nổi, Phường 3
Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3517 8796 | Mã số thuế: 0313854961
Web: www.thtaudit.com.vn | Email : tht@thtaudit.com.vn

© 2017 All right reserved. Development by THV